Werkwijze

Informatie over een consult

 Het eerste contact voor een consult is een gratis telefonisch adviesgesprek. Tijdens het adviesgesprek bespreken we je hulpvraag, je klachten en je gewenste verbeteringen met betrekking tot je gezondheid, voeding en leefstijl. Op basis van dit gesprek overleggen we welke methode het beste bij je past, zodat je de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt.

Ja, ik wil een gratis adviesgesprek

Het eerste consult

Bij Feeltastic gaan we samen op zoek naar de oorsprong van gezondheidsklachten.
Het eerste consult start met wat “huiswerk” in de vorm van een vragenlijst die vooraf wordt toegestuurd en het verzoek een voedingsdagboek bij te houden gedurende een bepaalde periode. Deze vragenlijst en het voedingsdagboek zullen we tijdens dit eerste consult doornemen.
Het intakeconsult duurt gemiddeld anderhalf uur, dit geeft ruim de tijd om uw verhaal te doen maar vooral ook om vragen te stellen. Het is belangrijk om een zo duidelijk mogelijk beeld van uw klachten en gezondheid te krijgen, zodat ik goed kan bepalen wat er aan de hand is en op welke manier we dit gaan behandelen.
Tijdens het intakeconsult nemen we de vragenlijst en het eetdagboek uitgebreid door. Breng gerust aanvullende informatie mee die relevant kan zijn over de gezondheidsklachten, bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen van uw huisarts. Dit geeft mij een compleet beeld van de situatie.
Soms is het nodig om aanvullend laboratoriumonderzoek aan te vragen om een beter inzicht te krijgen. Dit kan zijn op het gebied van bloed of ontlasting (darmonderzoek), maar ook kan in sommige gevallen een allergietest of een vitaminen- en mineralenbepaling zinvol zijn.
Tijdens het consult bespreken we de reden(en) om extra onderzoek in te zetten en informeer ik u over de kosten hiervan. Je krijgt van mij een eerste advies op voedings- en eventueel suppletie gebied waarmee je alvast aan de slag kunt.
We doen dit stap voor stap, het moet vooral haalbaar zijn en blijven. In het vervolgconsult bespreken we dan de eerste ervaringen. De werkwijze is vaak een zoektocht waarbij het heel belangrijk is de juiste oplossing te vinden die past bij de klachten. Er is geen standaardoplossing, ieder individu is verschillend.
Ook de volgende onderwerpen gaan we tijdens een intakeconsult met elkaar bespreken:
 • persoonlijke gegevens
 • uw klacht(en)
 • uw doel en verwachtingen
 • uw voedingspatroon
 • uw medicatiegebruik

Vervolgconsult

Na circa 4 tot 6 weken zie ik je voor een vervolgconsult terug dat maximaal een uur in beslag neemt.  Indien er uitslagen van een onderzoek zijn kan ervoor gekozen worden elkaar eerder te zien om een juist verloop te monitoren.

Tijdens dit vervolgconsult staan de eerste ervaringen met aanpassingen in de voeding centraal. Daarnaast bespreken we de resultaten van onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Ik neem de tijd om het verband tussen de uitslagen en je klachten uit te leggen en geef uitslagen mee om thuis nogmaals door te lezen. Graag hoor ik of de aanpassingen haalbaar zijn.

In enkele vervolgconsulten verneem ik graag de voortgang en de (positieve) veranderingen die je waarneemt. Zo nodig kan ik direct aanpassingen maken in het plan van aanpak.

Een vervolgconsult is onder meer nodig om reacties op de ingestelde behandeling te evalueren. Er kan een aantal vervolgconsulten nodig zijn, afhankelijk van de duur van het genezingsproces.

.

Aanvullend onderzoek

Soms is het nodig om aanvullend laboratoriumonderzoek aan te vragen om een beter inzicht te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn op het gebied van bloed of ontlasting (darmonderzoek), maar ook kan een allergietest of een vitaminen- en mineralenbepaling zinvol zijn. Tijdens het consult bespreken we de reden(en) om extra onderzoek in te zetten en informeer ik je over de kosten daarvan.
Ik ben aangesloten bij de laboratoria: RP Vitamino en Biovis om aanvullend onderzoek te laten doen.

Vergoedingen en tarieven

De meeste zorgverzekeraars verplichten specifieke aansluitingen beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen specifieke kwaliteit & opleidingseisen aan zowel de therapeut alsmede aan de praktijk uitoefening.

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BATC en werk volgens de vijf natuurgerichte principes.  De kosten voor een consult bij Feeltastic komen mogelijk in aanmerking voor vergoeding als “natuurgeneeskundige consulten”. De vergoeding is afhankelijk van het consult en de eventuele aanvullende ziektekosten verzekering. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar staat beschreven welke onderdelen in aanmerking komen voor vergoeding. 

Indien je meer wilt weten  over voor welke vergoeding je in aanmerking komt is het aan te raden voorafgaand aan een consult de polisvoorwaarden goed te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Tarieven

 • Natuurgeneeskundig starttarief
 • 119,-

  Max. 1,5 uur
 • Therapeutische massage
 • 70,-

  1 uur
 • Natuurgeneeskundig consult
 • 90,-

  Max. 1 uur
 • Therapeutische massage
 • 30,-

  30 minuten
 • Natuurgeneeskundig consult
 • 45,-

  Max. 30 minuten

Voor-en nawerk zoals labuitslagen uitwerken, voedingsdagboeken doornemen, een schriftelijk advies opstellen bereken ik naar rato.

Tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Afzegging van consulten

Het afzeggen van een consult dient uiterlijk 24 uur voorafgaand van het consult te geschieden. Wanneer dit niet gebeurt, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.  Deze facturen kunnen niet ter declaratie bij de zorgverzekering worden aangeboden.

Betalingen

De betalingen van de consulten geschieden bij voorkeur per pin. Voor nazending van producten en/of telefonische consulten verstuur ik de factuur per mail of per post.

BATC beroepsorganisatie

Sinds april 2019 ben ik als Natuurkundig Therapeut aangesloten bij de BATC (Beroepen & Belangen Associatie voor Natuurgerichte Therapeuten & Consumenten) onder registratienummer BA-02933.

Mijn werkwijze als Natuurgeneeskundig therapeut is op basis van de vijf natuurgerichte principes.

Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

De Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) komt op voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten. Het doel van de BATC is het creëren van eenheid en de kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Zij streven naar meer erkenning voor deze vorm van complementaire zorg. De aangesloten therapeuten zijn HBO geschoold en volgen jaarlijks bijscholing om aan de opleidingseisen te voldoen.

Keuze in therapievormen binnen de complementaire zorg is breed en veelzijdig. De behandelingen bij een BATC therapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de deelnemende zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering. Tarieven en lijst van zorgverzekeraars staan vermeld op de site van de BATC, www.batc.nl

Meer over mijn werkwijze

Mijn werkwijze als Natuurgeneeskundig therapeut is op basis van de vijf natuurgerichte principes: 
Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.
Deze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar, waardoor aandacht voor elk belangrijk is voor een goede balans.
Bij therapie of begeleiding ga ik er van uit dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. De energiewisselwerking tussen cliënt en therapeut zijn hierbij het eerste gegeven voor een goede samenwerking. Werkend vanuit een holistische visie maak ik gebruik van de werkvorm die op dat moment het best bij de cliënt past.
Voor alle vijf de natuurgerichte principes geldt dat bij een verstoring van een lichaamsproces deze  niet goed kan functioneren. Bij elke begeleidingsvorm is het toetsen van de energiewerking als eerste steeds weer van belang voor de vooruitgang.
Aan de hand van een intakegesprek wordt een doelstelling geformuleerd, waarbij problemen en hulpvraag in kaart gebracht worden aan de hand van gedragspatronen, psychosomatische klachten, energetische klachten, emotionele en spirituele beleving met eventueel onderliggende belemmeringen.

De vijf natuurgerichte principes

1. Energie

Alles bestaat uit energie en is de basis van het leven. Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft een eigen energie. Er bestaan twee soorten energie, tastbare en niet-tastbare energie. Tastbare energie krijg je door te eten en verbranding van voedsel voor je lichaam. Niet-tastbare energie vind je in je aura en diverse chakra’s. Het is belangrijk om beide vormen van energie in balans te houden voor een optimale energie huishouding.

2. Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht vindt plaats in de zenuwbanen van het lichaam, en zorgen voor het communicatienetwerk tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam. Wanneer de communicatie verstoord raakt, worden de prikkels aan delen van het lichaam niet goed doorgegeven. Door een verstoorde prikkeloverdracht kunnen functies in het lichaam niet of niet goed worden verwerkt. Het opsporen van de blokkade (ruis) is van belang voor de communicatie en het herstellende vermogen van het lichaam.

3. Drainage

Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan bepaalde soorten voeding, stress, straling en gassen waarmee we dagelijks in aanraking komen. Wanneer het lichaam minder of niet in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het reinigen van deze gifstoffen, waardoor het immuunsysteem wordt gestimuleerd.

4. Voeding

Elk lichaam heeft goede voeding nodig om optimaal te kunnen functioneren. Wanneer het lichaam voeding krijgt wat het niet verwerken kan, kan dit leiden tot klachten zoals moeheid en lichamelijke klachten. Ook goede geestelijke voeding is belangrijk en nodig en kan bestaan uit verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Maar kan ook belemmerend werken zoals boosheid, onmacht, jezelf overvragen (stress) en negatieve ervaringen. Het is belangrijk de balans tussen lichaam en geest aandacht te geven en zo nodig te herstellen.

5. Psyche – levenskunst

Het bewust worden van belemmerende denk- en gedragspatronen is een belangrijk. Tijdens het bewustwordingsproces leer je je eigen patronen herkennen en kan er verandering plaatsvinden. Je gaat onderzoeken waar en wanneer deze zijn ontstaan zodat je deze patronen kunt doorbreken en loslaten. Lichamelijke en geestelijke gesteldheid zijn met elkaar verbonden en zullen elkaar zowel negatief als positief kunnen beïnvloeden. Aandacht geeft ruimte voor herstel.

Interesse?

Hoop dat u een duidelijk beeld heeft van mijn werkwijze als natuurgeneeskundig therapeut. Vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact met mij op.

.

.

.

.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google